Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Als onderdeel van Grijsen Holding is Inter Design altijd bezig nog duurzamer te ondernemen. Wij willen een bijdrage
leveren aan de duurzame kwaliteit van de gebouwde en de natuurlijke omgeving. Dat doen we onder meer door
producten te ontwikkelen en te produceren met een lange levensduur. Doordacht ontworpen park- en straatmeubilair
van bestendige materialen. Ter illustratie: voor een aantal gemeenten hebben we na tientallen jaren onze Constructo
afvalbakken gereviseerd en een fris kleurtje gegeven, waarna ze zijn herplaatst en weer jarenlang mee kunnen.

People, Planet, Profit
Wij vinden het belangrijk dat we als onderdeel van Grijsen zoveel mogelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Daarom spiegelen we al onze activiteiten aan de drie P’s: People, Planet en Profit. Naast de winstdoelstelling, die nodig
is voor de continuiteit van ons bedrijf, doen we ons best om zo goed mogelijke resultaten te boeken voor het milieu en
voor de mensen binnen en buiten onze onderneming. Klik hier voor de toelichting op onze activiteiten onder People,
Planet en Profit.

CO2 prestatieladder
Binnen de Grijsen holding staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Daarom neemt Inter Design
als onderdeel van de Grijsen Holding ook deel aan de CO2 prestatieladder. Wilt u hier meer over weten dan verwijzen wij
u vriendelijk naar de website van Grijsen Park & Straatdesign.
 

  

 

×
×
×
×
×
×
×