Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Proclaimer

Een e-mailbericht inclusief bijlagen gaat uit van Inter Design B.v. en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).
Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten en is rechtens beschermd. Indien u als lezer van deze mededeling
niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van
deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail
abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te
vernietigen. Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.


  

×
×
×
×
×
×
×